LIPOcal-01
LIPOcal-02RR
LIPOcel-03-1-03

原理
LIPOcel 高強度聚焦超聲波,安全地以非侵入性地狙擊破壞皮下脂肪細胞,被破壞的脂肪細胞會經過淋巴系統及血液循環,分解排出體外。

效果
同時可誘發膠原纖維,達致提升緊緻、增加彈性及預防鬆弛的效果。

LIPOcal-04-1
LIPOcal-04-2
LIPOcal-04-3
LIPOcal-04-4
LIPOcal-04-5
LIPOcal-04-6
LIPOcal-05
01_Shirley_front_before
02Shirley_Side_Before
03Shirley_Back_Before
Price List_Phone
Price List-05